Välkommen!

Välkommen till Varbergs Föreläsningsförenings nya hemsida. Föreningen grundades 1897 och har sedan dess oavbrutet förmedlat kunskaper genom föreläsningar. Våra föreläsningar äger rum på Varbergs Teater/Kulturhuset Komedianten. Föreläsningarna börjar kl. 19.

Information om vårens föreläsningar

Vårens föreläsningar kommer att vara mellan 12 februari – 9 april (med viss reservation). Vi är nästan klara med programmet men det är några tisdagar som ännu inte har blivit spikade. Följande tisdagar är dock bokade:

12 februari: Pär Connelid –

Historiska kartor över Halland: gårds- och bykartorna

De äldre svenska lantmäterikartorna är ett unikt historiskt källmaterial – ett riktigt världsarv! I Halland finns ovanligt många välgjorda, vackra och detaljerade kartor. Gårdarna och byarna karterades ofta flera gånger från 1600-talets slut och i samband med skiftena under 1700- och 1800-talen. Kartorna visar dock inte bara hur landskapet såg ut under dessa tidsperioder. Ofta framträder flera tidsskikt, som gör det möjligt att förstå vad som hänt i landskapet under mycket lång tid. Följ med på en spännande tur genom det halländska landskapets historia – speglad i de äldre kartorna!

19 februari – Historiker & förf. Sven Larsson

Gränslandet Ätrans dalgång

Dalen blev en transportled mellan Hallandskusten och inlandet för idéer och varor, men också en krigszon. Vägar från både Halmstad och Varberg ledde in i dalen och påverkade dessa städer, medan Falkenberg vid åns mynning länge var en fattig bondby. Laxfiske, flottning och vattenkraft har konkurrerat om utrymmet i ån.
Sven Larsson binder ihop dalens historia och belyser skiftande förutsättningar för de människor som levt sina liv här.

26 februari: Doc. Ulrika Lagerlöf Nillson –

Om synen på äldre och åldrandet i ett historiskt perspektiv
Synen på äldre och åldrande skiftar ständigt och har alltid påverkats av samhällsutveckling och nya uppfattningar. Detta får följder för vilka beslut som fattas i frågor som berör och påverkar äldres livssituation i olika avseenden. Genom att studera ämnet i ett historiskt perspektiv kan vi få syn på såväl spår av kontinuitet som förändring i synen på äldre och åldrande över tid. Ulrika Lagelöf Nilsson är docent i historia vid Göteborgs universitet

5 mars: Fil. dr. Markus Johansson – 

Europaparlamentsvalet 2019: vad betyder det för EU och EU:s utmaningar.

12 mars: Bo Strömberg –

 Värmland

Följ Bo Strömberg på en resa genom det natursköna
landskapet och möt stollig värmlandshumor, stora diktare
och en hel del annat…

19 mars: Eva Roos Davidsson –

Om koloniträdgårdens historia

Via drömmen om paradiset på jorden och egen täppa. Över den krassa verkligheten med fattigdom och misär i städerna och nödvändigheten att ge människor tillgång till frisk luft och egen odling. Till dagens trend med koloniträdgårdar, stadsodling och odlingslotter.

26 mars: Eva Mattsson – 

Om Katarina Jagellonica

När Katarina Jagellonica gifter sig 1562 med den 11 år yngre prinsen från Sverige kan hon inte ana konsekvenserna. Hon är prinsessa i Polsk-litauiska samväldet, Johan hertig av Finland. Ryssland är gemensam fiende och allianser behöver ingås, men när hon kommer till sitt nya hem i Åbo hopar sig molnen – kriget bryter ut.

2 april: Fotograf Hasse Persson –

Bland presidenter, kungligheter och andra kändisar

Fotografen Hasse Persson var mellan åren 1967 och 1990 bosatt i New York med hela världen som arbetsfält. Han arbetade i första hand för Expressen och DN men har också publicerat sju böcker om USA. Hasse Persson har i sitt fotograferande bland annat följt sex amerikanska presidenter från Lyndon Johnson till George Bush.
På nära håll har han dessutom bevakat många av vår tids största personligheter; som Muhammad Ali, Björn Borg, Ingemar Stenmark, Ingrid Bergman, Larry Hagman och Alfred Hitchcock. För att inte tala om självaste Kung Carl-Gustaf, som han genom åren följt på ”Eriksgator” runt om i USA. Nu berättar Hasse Persson ”sanningen” om sina fotografier i ett faktaspäckat och humorladdat bildspel.

9 april: Fil. dr. Jessica Abbott – 

Hur påverkar dina gener ditt liv? Sant och falskt om genetik i vardagen

Att våra gener i viss mån styr våra liv tror nog de flesta av oss på, men hur mycket och på vilka sätt? Är vi för-programmerade att få vissa sjukdomar eller att åldras på ett särskilt vis? Och hur är det egentligen med könsskillnader – är det främst kultur eller gener? Jessica Abbott är lektor i evolutionär genetik vid Lunds Universitet. Hon är även känd från nyupplagan av Fråga Lund.

Biljetter à 60 kr kan köpas på Kulturhuset Komedianten eller i teaterkassan 1 timme före föreläsningen.

För boende utanför Varbergs tätort finns det möjlighet att köpa biljett via följande länk

http://burl.nu/8mmx5l 

Observera att alla platser är onumrerade!

Gratis för ungdomar upp till 20 år (i mån av plats)

Se Kommande föreläsningar där mer information finns om höstens föreläsningar.

Varbergs Teater kl. 19.00

Varbergs Teater


VaRBERGS Föreläsningsförening i samarbete med:

HBFLoggor_SVLogga_Varberg Energi

VSBLoggor_SV

GBALoggor_SV

KHKLoggor_SV

coopforum varberg

Kvantum_Varberg

images-2