Tidigare föreläsningar

Tidigare Föreläsningar

Hösten 2019

17 september

Trädgårdsodlingens roll inom förra sekelskiftets kvinnorörelse

Trädgårdsantikvarien Boel Nordgren berättar hur organisationer som Fredrika Bremer Förbundet och enskilda personer som Ida Schmidt arbetade med en särskild fråga, nämligen trädgårdsodlingen, för att ge kvinnor mer frihet och tillgång till arbetslivet, inte minst den trädgårdsskola som Karlshamnsfödda Ida Schmidt drev på Agdatorps gård utanför Nättraby i Blekinge under åren 1900-1910.. Hon berättar också om Apelrydsskolan utanför Båstad, som också var en trädgårdsskola för kvinnor från början.

Trädgårdsantikvarie Boel Nordgren

Foto: Pernilla Wästberg

24 sept.

Thalias hus – På spaning efter den svenska teaterns själ

Har den svenska teatern en själ?

Hur ser den i så fall ut? Vad kan vårt lands teaterhus berätta om dramatiken, historien och de människor som arbetar på och bakom scenen?

Anna Hedelius, kulturjournalist samt teaterkritiker i SVT Kulturnyheterna, samt Göran Willis, författare, tv-producent och journalist, gästar Varbergs teater för att berätta om sin nyutkomna bok Thalias hus. Det är en initierad och lustfylld skildring av våra svenska teatrar och de berättelser de bär på. Författarna har färdats från Ystad till Kiruna där de dokumenterat och fotograferat teatrar samt intervjuat scenprofiler.

Författarna Anna Hedelius & Göran Willis

ANNA HEDELIUS har som teaterkritiker i SVT Kulturnyheterna och tidigare chefredaktör för scentidningen Nummer.se under många år bevakat scenkonst i Sverige och utomlands. Hennes drömroll är Sally Bowles i Cabaret och starkaste teaterupplevelse Personkrets 3:1 på Elverket. Anna har tagit huvuddelen av bokens fotografier.

GÖRAN WILLIS är mest känd för tv-serien K-märkt. Han har skrivit ett flertal böcker om sina Sverigeresor; K-spaning längs vägen, Hela svenska Folkets Park och Idrottsplatsen i våra hjärtan. Thalias hus är hans trettonde bok. Han är teaterhabitué sedan 45 år. Favoritpjäser: Stiftelsen på Dramaten 1977 och Hamlet på Teater Galeasen 2018.


1 okt

Om Paracas textil och kultur i Peru

En tråd var helig och fick inte tas av, en väv fick inte skadas. Det för med sig många tekniska finesser. Spår av denna livssyn finns kvar än i dag. För att förstå måste man inse det textila hantverkets helighet. Textila bilder kan berätta fantastiska historier om sin tid och sin kultur. Kerstin Paradis Gustafsson berättar om de textila gravfynd som i början av 1900-talet grävdes fram på halvön Paracas i nuvarande Peru.

Författare Kerstin Paradis Gustafsson


8 okt

Bo Giertz – Ateisten som blev biskop

Efter studentexamen följde studier vid Uppsala universitet hösten 1924. Giertz var ateist då han började studera medicin vid universitetet. Han avbröt sina medicinska studier och övergick till latin, grekiska och antikens historia. Efter att 1925 ha hört en föreläsning av Natanael Beskow beslöt han sig för att överlämna sitt liv till Jesus och blev bekännande kristen.

Bo Giertz blev uppskattad präst, författare och föredragshållare. Vann omröstningen som ”1900-talets största kyrkoledare i Sverige”.

Frilansjournalist Henrik Linjer


15 oktober

Vid världens ände 
Sultanens sändebud och hans berättelse om sjuttonhundratalets Sverige
Porträtt föreställande Mehmed Said Efendi av Georg Engelhardt Schröder (1684-1750)

Vilken bild framträder av Sverige om vi placerar in landet, samhället och dess befolkning i en osmansk världsbild på 1700-talet? Det kan texter skrivna av sultanens sändebud, Said Efendi, som besökte Sverige 1733 ge en försmak av. Efter den karolinska arméns undergång i slaget vid Poltava tog Karl XII sin tillflykt till en by utanför Bender i nuvarande Moldavien. Hans vistelse blev startpunkten för ett långvarigt kunskapsutbyte mellan Osmanska riket och Sverige. Sultanens sändebud besökte landet i finansiella ärenden och i Saids brev och framför allt hans diplomatiska rapport beskrivs Sverige som ett märkligt land vid världens ände.

Historikern Joachim Östlunds studie är den första som uppmärksammar hur osmaner försökte förstå den andre och dennes kultur genom att studera och beskriva den. I Vid världens ände placerar han in Saids besök i 1700-talshistorien och ger ett bidrag till den livliga forskningen om Osmanska rikets imperieideologi, diplomati- och kulturhistoria.

Docent Joachim Östlund 

Joachim Östlund är fil. dr och docent i historia, verksam som forskare och lärare vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Han disputerade 2007 med avhandlingen Lyckolandet: Maktens legitimering från stormaktstiden till demokratins genombrott. Hans forskningsområden rör Sveriges kontakter med Osmanska riket från 1600-1850 med fokus på diplomati, kulturmöten, slaveri och föremål. 2014 publicerade han boken Saltets pris: svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-1770 och har sedan dess publicerat en rad artiklar inom ramen för ett projekt finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond rörande de svenska konsulerna i Nordafrika 1770 till 1840. För närvarande arbetar han med ett bokmanus med titeln Vid världens ände: Sultanens sändebud och hans berättelse om sjuttonhundratalets Sverige. Sedan 2017 deltar han i projektet Beyond curiosity and wonder—understanding the Museum Stobaeanum där han studerar det svenska samlandet av egyptiska mumier och frågan om medicinsk kannibalism under 1700-talet.


22 oktober

Ta tåget – En historisk odyssé om tågresor

Som hängiven resenär sedan tidigt 80-tal var Per J Andersson en av de första som vurmade för tåget. Äntligen har debatten hunnit ikapp. Han berättar om våra tidiga järnvägar och en hoppfull uppmaning att resa utan att flyga.

Författare Per J. Andersson

Per J Andersson

Per J Andersson är en av grundarna av resemagasinet Vagabond. Han har skrivit ett flertal guide- och reportageböcker, samt dokumentärromanen New Delhi Borås den osannolika berättelsen om indiern som cyklade till kärleken i Sverige, hittills översatt till tolv språk.


29 oktober

Norges öar

Anders Källgård, fullbordade hösten 2018 med den stora boken ”Norges öar” sitt stora bokprojekt som gick ut på att beskriva Skandinaviens övärld.
Norges öar tillhör världens vackraste, hävdar han, och berättar inte
bara om öarna utan jämför också Norge och Sverige, och talar om det som är typiskt norskt. Hans föreläsning illustreras, precis som boken ”Norges öar” av akvareller och teckningar av Johnny GR Ahlborg.

Författare Anders Källgård


5 november

Om Berlinmuren – Dess tillkomst och fall

Den nionde november är det tre decennier sedan muren föll som skiljde Väst- och Östberlin åt. Berlinmurens fall satte punkt för kalla kriget. Karin Westin Tikkanen berättar om efterkrigstidens Berlin och murens tillkomst, samt dramatiken i staden under åren närmast efter 1961 och hur det gick till när muren föll.

Författare Karin Westin Tikkanen


12 november

Molotov-Ribbentroppakten 1939, förspel och konsekvenser för Estland

Föreläsningen handlar om händelseutvecklingen från slutet av första världskriget, Molotov- Ribbentroppaktens för- och efterspel och dess konsekvenser för Estland under och efter andra världskriget, fram till Sovjetunionens tillbakadragande av trupperna 1994.

Professor emeritus Hain Rebas

Hain Rebas, född 23 januari 1943 i Tallinn, är estnisk-svensk historiker, officer, politiker och professor emeritus.


Våren 2019

12 febr. Historiska kartor över Halland – gårds- och bykartorna

Pär Connelid

De äldre svenska lantmäterikartorna är ett unikt historiskt källmaterial – ett riktigt världsarv! I Halland finns ovanligt många välgjorda, vackra och detaljerade kartor. Gårdarna och byarna karterades ofta flera gånger från 1600-talets slut och i samband med skiftena under 1700- och 1800-talen. Kartorna visar dock inte bara hur landskapet såg ut under dessa tidsperioder. Ofta framträder flera tidsskikt, som gör det möjligt att förstå vad som hänt i landskapet under mycket lång tid. Följ med på en spännande tur genom det halländska landskapets historia – speglad i de äldre kartorna!

19 febr. Gränslandet Ätrans dalgång

Historiker & författare Sven Larsson

Dalen blev en transportled mellan Hallandskusten och inlandet för idéer och varor, men också en krigszon. Vägar från både Halmstad och Varberg ledde in i dalen och påverkade dessa städer, medan Falkenberg vid åns mynning länge var en fattig bondby. Laxfiske, flottning och vattenkraft har konkurrerat om utrymmet i ån. Sven Larsson binder ihop dalens historia och belyser skiftande förutsättningar för de människor som levt sina liv här.

26 febr. Om synen på äldre och åldrandet i ett historiskt perspektiv

Fil. dr. Ulrika Lagerlöf Nilsson

Synen på äldre och åldrande skiftar ständigt och har alltid påverkats av samhällsutveckling och nya uppfattningar. Detta får följder för vilka beslut som fattas i frågor som berör och påverkar äldres livssituation i olika avseenden. Genom att studera ämnet i ett historiskt perspektiv kan vi få syn på såväl spår av kontinuitet som förändring i synen på äldre och åldrande över tid. Ulrika Lagelöf Nilsson är docent i historia vid Göteborgs universitet

5 mars. EU-valet 2019: vad betyder det för EU och EU:s utmaningar?

Fil. dr Markus Johansson

Att våra gener i viss mån styr våra liv tror nog de flesta av oss på, men hur mycket och på vilka sätt? Är vi för-programmerade att få vissa sjukdomar eller att åldras på ett särskilt vis? Och hur är det egentligen med könsskillnader – är det främst kultur eller gener? Jessica Abbott är lektor i evolutionär genetik vid Lunds Universitet. Hon är även känd från nyupplagan av Fråga Lund.

Markus Johansson är postdoktoral forskare vid Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet. Hans postdok-projekt handlar om vilka effekter det har om stater som ingår i ett samarbete (här EU) inte uppfyller sina åtaganden och genomför de gemensamma besluten.

12 mars Värmland

Bo Strömberg

Följ Bo Strömberg på en resa genom det natursköna

landskapet och möt stollig värmlandshumor, stora diktare

och en hel del annat… Bildföreläsning

19 mars Om koloniträdgårdens historia

Eva Roos Davidsson

Via drömmen om paradiset på jorden och egen täppa. Över den krassa verkligheten med fattigdom och misär i städerna och nödvändigheten att ge människor tillgång till frisk luft och egen odling. Till dagens trend med koloni-trädgårdar, stadsodling och odlingslotter. Alla med en egen koloniträdgård eller odlingslott vet vilken förmån det är. Men hur många kan historien bakom tillkomsten av dessa tusentals små paradis vi kan skymta bakom grindar, staket och häckar? Följ med på en historisk resa där vi följer deras utveckling, från ett ekonomiskt och socialt perspektiv i såväl Europa, som Sverige.

26 mars Katarina Jagellonica – 450 år

Författare Eva Mattsson

2019 är det 450 år sedan som Katarina Jagellonica kröntes till drottning av Sverige år 1569 i Uppsala domkyrka.Eva Mattsson berättar om drottningens spännande liv, alliansäktenskapet och hur hon influerat Sveriges arkitektur, kultur och religion. Med Katarina strömmar en ny kulturvåg in som omfamnar och omformar rikets innersta väsen. Inredningarna förfinas, klostren blommar och Europas främsta mästare flyttar till Sverige och uppför furstliga palats. Bärare av de nya trenderna är Katarina – Sveriges enda renässansdrottning.

2 april Bland presidenter, kungligheter och  andra kändisar

Fotograf Hasse Persson

Hasse Persson har haft en lång karriär som bildjournalist där han under 1967–1990, med New York som bas hade hela världen som arbetsfält. Han har gett ut fem böcker om Amerika och hans fotografier har, förutom i skandinavisk press, publicerats i tidningar och tidskrifter som The New York Times, Time, Newsweek, Paris-Match och Life. Sedan sin debututställning 1974 på Moderna Museet i Stockholm har han haft både nationellt och internationellt uppmärksammade museiutställningar. Han har varit konstnärlig ledare för Hasselblad Center i Göteborg och konstmuseichef för Borås Konstmuseum. Idag är han konstnärlig ledare för Strandverket Konsthall på Marstrand.

9 april Hur påverkar dina gener ditt liv? Sant och falskt om genetik i vardagen

Fil. dr. Jessica Abbott

Att våra gener i viss mån styr våra liv tror nog de flesta av oss på, men hur mycket och på vilka sätt? Är vi för-programmerade att få vissa sjukdomar eller att åldras på ett särskilt vis? Och hur är det egentligen med könsskillnader – är det främst kultur eller gener? Jessica Abbott är lektor i evolutionär genetik vid Lunds Universitet. Hon är även känd från nyupplagan av Fråga Lund.

Välkomna!

Hösten 2018

11 september

Charlotta Sairio och Klabbe Hörngren

Evert Taube

 Evert Taube – jorden runt och hem igen

d en berättarglöd som fångar och överraskar gestaltar Charlotta Sairio Evert Taubes tankar och liv med sång och ord. Njut av kända och mindre kända visor till ackompanjemang av Klabbe Hörngren där pianot lyhört följer Charlotta och Evert tätt i spåren.

Tisdag 18 SEPTEMBER Kl. 19.00

 Journalist Kathinka Lindhe

Pompeji, 1793, Klassik Stiftung Weimar, Graphische Sammlungen. ah309

Erotik, graffiti och sprutande eld. En berättelse om vulkanen Vesuvius och livet i Pompeji

Det är en helt vanlig morgon under det första århundradet i vår tideräking. Invånarna i Pompeji och Herculaneum går till sina sysslor “… Det börjar med att jorden skakar…” Kathinka Lindhe, berättar och visar bilder från livet vid Vesuvius före och efter det våldsamma utbrottet år 79.

25 SEPTEMBER

 Författare Gunnar Wetterberg

#jubileum400

Gunnar Wetterberg Foto: Christine Olsson

Halland i Danmarks och Sveriges 1600-tal

Historikern och författaren Gunnar Wetterberg, känd från SVT:s Fråga Lund, berättar om Halland utifrån sina böcker om Axel Oxenstierna och de skånska landskapens historia. Det handlar om den rafflande bakgrunden till att Sverige fick ”Halland på 30 år”, men också om huvudvärk av fruset vin och det nya sättet att försvenska en erövring. I detta har Varberg sin alldeles egna roll – inte bara därför att släkten Wetterberg kommer härifrån…

2 oktober*

* Föreläsningen är på Teater Halland (vid Monarkhuset)

 Fotograf Patrik Olofsson/N

Vattenriket Foto: Patrik Olofsson

Vingar över vattenrike

En årstidsskildring av ”Kristianstads Vattenrike”, ett av Nordeuropas finaste våtmarksområden och sedan några år tillbaka utsedd till biosfärområde av FN-organet UNESCO. Vattenriket bjuder på vinterns milsvida översvämningar och vårens betade fuktängar till sommarens gungflyn, alkärr och videdjungler. Upplev detta sydsvenska våtmarksparadis med ett unikt fågelliv och en prunkande flora. Patrik Olofsson är medlem i Naturfotograferna/N och NATURFILMARNA. Han har gjort ett tiotal filmer som visats på TV samt gett ut fyra böcker.

9 oktober

Författare Mats Erasmie

Mats Erasmie – Foto: Ines Sebalj

Dödskaravanen – om den okända flykting-strömmen från Sverige till Brasilien för hundra år sedan

Historien om svenskarna som sökte ett nytt liv i Brasilien är en relativt okänd berättelse från vårt förflutna som har skrämmande likheter med det som nu händer i vår omvärld med miljontals människor på flykt. En historia om  lidande men också om människans förmåga att hitta glädjeämnen och övervinna till synes oöverkomliga hinder.

16 Oktober

Professor Mats Isaksson

Mats Isaksson

Radioaktivitetens och strålskyddets historik

Det naturliga fenomen som kallas radioaktivitet upptäcktes 1896 av Henri Becquerel och studerades vidare av bl.a. Marie Curie. I slutet av 30-talet hade man förstått att atom-kärnan kan klyvas för att utvinna energi och 1942 startade den första kärnreaktorn. Under föredraget berättar jag om radioaktivitetens, och strålskyddsarbetets, historia från Becquerels upptäckt till våra dagars tillämpningar. Mats Isaksson är professor i medicinsk strålningsfysik vid Göteborgs universitet och arbetar bl.a. med beredskap mot strålningsolyckor.

30 oktober

 Fil. dr.  Lennart Engstrand

Världens kryddor

Den tidigare chefen för Botaniska trädgården i Lund berättar om kryddor och kryddväxter från världens alla hörn. Deras ursprung, historiska sammanhang, smak, doft och användning.

6 november

Professor Anna Winkvist och doktorand Anna Vadell

Kostens betydelse vid reumatiska sjukdomar

I studien ADIRA (Anti-inflammatorisk kost vid reumatoid artrit) har personer med reumatoid artrit fått pröva två olika koster och sedan har effekten på sjukdomsaktivitet, inflammationsmarkörer och upplevd hälsa utvärderats. Den ena kosten innehöll livsmedel med kända anti-inflammatoriska egenskaper och den andra kosten speglade vad man äter i Sverige idag. A. Winkvist och A. Vadell kommer båda från avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

13 November

Intendent Karin Tetteris, Armémuseum

Segerfester och krigstroféer

1701 firades den stora seger som den svenska armén vunnit över Ryssland utanför Narva i november 1700. Bland annat anordnades en stor parad där alla kanoner, fanor och pukor som vunnits från fienden visades upp på Stockholms gator.Alltsedan antikens Rom har krigsherrar och kungar låtit fira militära segrar med parader, musik, illuminationer och fyrverkerier. Så sent som 1945 hölls en segerparad på Röda torget i Moskva. Intendent Karin Tetteris vid Armémuseum berättar om segerfester genom tiderna, varför man tagit krigstroféer och varför de idag bevaras i museer världen över. Hon är utställningskommissarie för Armémuseums nya utställningen: Segerns pris – Narva 1700

Våren 2018

 6 mars

Etnolog Eva Berntsson Melin

Eva Berntsson Melin

Varbergs teater – en pärla i stadens offentliga miljö

Eva Berntsson Melin, tidigare länge verksam vid Hallands kulturhistoriska museum, berättar om teaterns tillblivelse och dess historia.

13 mars

Fotograf Thomas Andersson/N

Thomas Andersson

Polen – nedslag i polsk natur, historia och samtid

Text kommer inom kort

20 mars

Arkeolog Bengt Nordquist

Bengt Nordquist
Foto: Per Axelsson

Från unika istida spår av människor till vikingatida hjältar.

De äldsta spåren av de första stenåldersmänniskorna i Sverige, finner vi här i Halland. De är även unika i ett globalt perspektiv, eftersom de utgör de äldsta lämningarna av människor som har levt vid och av havet. Vid denna tid ligger Göteborgstrakten under havets yta och Stockholmsområdet under kilometer tjockt lager av inlandsis.

Avslutningsvis – guld har under långa tider fängslat människan. Här berättas historien om forntida krigare som stred med och mot romare. Krigare som tog med sig romerskt guld hit till Halland. Allt skrivet i runor och forntida sagor.

27 mars

Lennart Palm

Lennart Palm

Adel i gravvalv

Lennart Palm är mest känd från radions ”Melodikrysset”. Men har en liten ”udda” hobby. Han kryper under kyrkogolv och inspekterar/dokumenterar gravvalv från den svenska stormaktstiden. Själva ämnet kan låta väldigt tråkigt med det är det inte. Han utlovar många glada skratt och många vackra och roliga bilder.

3 april*

Docent Therese Nilsson

Therese Nilsson

I välfärdsstatens vagga – Långsiktiga effekter av införandet av spädbarnsvård på 1930-talet

De långsiktiga effekterna av miljöfaktorer under barndomen har rönt mycket uppmärksamhet bland såväl forskare som beslutsfattare under det senaste decenniet. I en serie av projekt har Therese Nilsson tillsammans med andra forskare utvärderat långsiktiga effekter av reformer och inslag i den tidiga svenska välfärdsstaten. I föreläsningen läggs fokus vid dels introduktionen av BVC, dels reformer av Folkskolan som på olika sätt utökade den obligatoriska skolgången. Med hjälp av historisk information om när, var och hur olika reformer genomfördes, kan vi idag få unik kunskap om de långsiktiga effekterna av tillgången till spädbarnsvård och mer utbildning på hälsa och välfärd.

10 april

DN:s musikkritiker och författare Martin Nyström

Martin Nyström
Foto: Per Axelsson

Från pop och visa till klassiskt och opera –       Mitt liv med musiken

Här berättar Martin Nyström om sitt liv med musiken, uppväxten med den svenska vistraditionen och Evert Taube, det första berusande mötet med popmusiken och de oförglömliga ingångarna till klassiska musik och opera.

Upptäckter som ledde fram till att han i dag har arbetat med musik i mer än fyrtio år. Och som ansvarig musikkritiker på Dagens Nyheter rest över halva världen för att bevaka den. För att i ord förmedla den till en så bred läsekrets som möjligt.

17 april

Professor Mikael Johansson

Mikael Johansson

Om glömska och andra ”minnesfel”

Episodiskt minne innebär mentala tidsresor som ger oss möjlighet att återuppleva tidigare händelser och att tänka om framtiden. Mikael Johansson ger en bild av hur detta resande går till i hjärnan och förklarar vad som påverkar tillgängligheten till våra minnen, varför vi minns fel och varför det kan finnas en poäng med att glömma.

24 april

Trädgårdsjournalist Gunnel Carlson

Gunnel Carlson
Foto: Pernilla Bergdahl

Mina, dina och allas våra gröna rum

Om vad trädgården gör med oss, och vi med den.

2 maj (OBS! Ändrad dag pga 1 maj är en helgdag)

Fil. dr. och författare Christina Douglas

Christina Douglas

”Outsägligt älskade” – Kärlek och kärleksbrev genom historien

Kärleken är evig. Genom hela historien har människor upplevt och skrivit om kärlek. Däremot har människan i olika tider lagt olika betydelse i såväl begreppet som känslan kärlek och dess koppling till vänskap och äktenskap. Länge var brevet det enda sättet att skicka kärleksförklaringar och under särskilt 1800-talet skrevs det brev som aldrig förr. Christina Douglas är fil. dr i historia och är lektor vid Södertörns högskola.

Hösten 2017

12 sep.

Tyvärr har kvällens föreläsare blivit sjuk. Ersättare är naturfotograf Patrik Leonardsson som berättar om halländska öar.

Hur mår hjärnan i vår stressade samtid?

Med. dr. och psykolog Arto Nordlund

Den mänskliga hjärnan är det mest komplexa organ vi känner till. Den har genom årtusendena visat sig vara mycket bra på att anpassa sig till nya förutsättningar. Kraven på allt snabbare anpassning har de senaste årtiondena varit större än någonsin. Hinner hjärnan anpassa sig?

19 sep. Finland 100 år – 

eller konsten att överleva

Journalist och författare Bengt Lindroth

Om ett grannland och dess dramatiska historia.

Bengt Lindroth har tidigare bl a varit Sveriges Radios korrespondent i Norden och Baltikum, politisk redaktör på Expressen. Idag är han frilansjournalist och medarbetare i tidskriften Fokus och i UNT. Bengt Lindroth har skrivit böckerna “Härlig är Norden” och “Väljarnas hämnd –populism och nationalism i Norden”.

26 sep. Om svarta hål och supervindar

Professor Susanne Aalto

Susanne Aalto är professor i Radioastronomi. Hennes forskning handlar om studier av stjärnbildning, massiva svarta hål och kalla supervindar i avlägsna och närbelägna galaxer. Susanne studerar främst den kalla molekylgasens egenskaper med hjälp av radio och infraröda vågor.

3 okt. Om nätverkande mellan Sverige och Mexico för en roligare värld

Humanekolog Anne-Marie Svensson

Ekomujeres, ett nätverk för och av kvinnor i Mexico och Sverige som sprider kunskap om miljörelaterade teman och inspirerar till verksamhet som leder till ett hållbart samhälle i en väl fungerande miljö.

10 okt. Talskrivarna – 

Om retoriken i politiken

Författare och retoriker Hans Gunnarsson

Det är vanligt att politiker är beroende av bra språkbehandlare som hjälper dem med innehållet i deras tal. Boken “Talskrivarna” är en historisk genomgång av talandets ädla konst och den vikt det offentliga framförandet har, från antiken till våra dagar. Här finns gott om språkpärlor och begåvade formuleringar. Men vilka döljer sig bakom orden?

17 okt. Solens mat 

Författare och journalist Bo Hagström

Följ med på en resa i smakernas värld.

Bo Hagström är kanske mest känd för det populära matlagningsprogrammet Solens mat i SVT, som många TV-tittare med förtjusning följde, där han reste runt i Italien och utforskade den Italienska matlagningskonsten. Hans budskap är att njuta av maten och att alltid låta den ta sin tid.

24 okt. Herulerna – Vikingarnas föregångare

Författare Stina Helmersson 

Herulerna utvandrade söderut och österut från Skandinavien för 2000 år sedan. Efter Romarrikets fall återvände många ättlingar via Blekingekusten och skapade mäktiga hövdingariken. Många ättlingar blev sedan vikingar som skapade kolonier på brittiska öarna, Irland, Normandie och österut i södra Ryssland och de utvandrade sedan även till Island där de skapade ett rike utan kung.

31 okt. Thailands två sidor

Etnolog Birgitta Kullberg

Landet har två sidor, en synlig, den för turister, och en subtil, osynlig och socialt hierarkisk, för thailändarna. Dråpliga kulturkrockar beskrivs, likaså hur Birigtta som ”farang” främling i landet lär känna kulturen och erfar thailändarnas mottagande av henner. Boendet och undervisningen i en thailändsk grundskola beskrivs före och efter Tsunamin. Landets både vackra och inte så vackra sidor lyfts fram. Birgitta Kullberg är lärare, pedagogisk forskare och Thailandskännare.

7 nov. Vänerhavet – vårt innanhav

Biolog och fotograf Hans Kongbäck/N

En resa på Vänern i ord och bild. Hans Kongbäck tar oss med på EU:s tredje största insjö med 22800 öar, holmar och skär. Han berättar om flora, fauna, sjöfart, fiske och turism samt klimatförändringens påverkan på sjön.

Hösten 2016

Docent Perry Johansson

Perry Johansson, docent vid Hong Kong Baptist University, kommer att tala om sanning och lögn i gårdagens och i dagens Kina. Med utgångspunkt från Jan Myrdals många resor och Kinarapporter förklarar Johansson vad som inte kan forskas, diskuteras eller ens talas om i Kinas historia.


27 september

Indien i våra hjärtan

image

Redaktör och författare Per J. Andersson

Följ med till tropiska djungler och knastertorr öken, till myllrande megastäder och fridfulla byar. Författaren och grundaren av resemagasinet Vagabond Per J Andersson berättar om jättelandet som egentligen är flera, som har 22 officiella språk, hundratals etniska grupper och rymmer alla världens religioner. Han berättar också historien om den lågklassiga indiern som blev kär i en svensk flicka, precis som hans födelsehoroskop hade förutsett, och cyklade från New Delhi till Borås för att få vara med henne. Per är grundare av Resemagasinet Vagabond, har rest i Indien sedan börjat av 80-talet och skrivit fem böcker om landet, senast ”New Delhi–Borås” som översatts till tio språk, blivit en internationell bestseller och snart också ska bli film.


4 oktober

Elsa och kärleken

Elsa_Grave
Elsa Grave

Journalist Anna Pia Åhslund

Hon var en helt ny kvinnotyp som diktare, Elsa Grave, 1918–2003. Hon skrev vackert om kärlek, men hennes dikt kunde vara fylld av både vrede och hat. Snart är det 100-årsjubileum för Elsa Grave, men hennes dikter är lika aktuella idag. Kulturjournalisten Anna Pia Åhslund berättar om en halländsk poet värd att minnas.


11 oktober

Tryckfrihet – en självklar yttrandefrihet eller?

Title-Förordning_angående_Skrif-_och_Tryck-friheten

Jurist och journalist Pär Trehörning

Tidigare ombudsmannen på Journalistförbundet Pär Trehörning berättar om Tryckfrihetsförordninngen som är Sveriges äldsta grundlag och som i år firarr 250 år. En frihet som inte är en självklarhet utan en rättighet som vi hela tiden måste bevaka eftersom den genom historien utsatts för försämringar.


18 oktober

Falskt eller äkta

Intendent och värderingsexpert Pia Staël von Holstein

Vad är äkta och vad är falskt? Om detta berättar Pia Staël von Holstein som är intendent och värderingsexpert på Kammaren i Lund. Hon är expert på konsthantverk, smycken, kinesiskt porslin och konst och är av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren förordnad besiktningsman. För den breda allmänheten är Pia Staël von Holstein framförallt känd som antikexpert i ett känt tv-program.


25 oktober

Tidlöst och i tiden – ett modernt svenskt helgon

Elisabeth_Hesselblad
Elisabeth Hesselblad

Författare Björn Göransson

I juni 2016 blev lanthandlardottern Maria Elisabeth Hesselblad från Västergötland helgonförklarad av påven Franciskus. Vem var hon? Vad gjorde hon? Varför blev hon helgonförklarad? Vad är ett helgon? Maria Elisabeth porträtteras och det ges en bakgrund till och beskrivning av den första “svenska” helgonförklaringen sedan den heliga Birgittas år 1391.


1 november

Roten till det onda

655px-MPK1-426_Sykes_Picot_Agreement_Map_signed_8_May_1916

Diplomat och författare Ingmar Karlsson

År 1916 satte sig britter och fransmän i hemliga förhandlingar. Ett streck drogs på kartan över det osmanska rikets arabiska delar. Områdena i norr blev franska intresseområden och de i söder blev brittiska. Vilka långtgående konsekvenser fick detta enkla pennstreck? Ingmar Karlsson förklarar historien bakom dagens politiska och humanitära katastrofer i Mellanöstern.


8 november

”Den fule ankungen” – om H C Andersens liv och ”eventyr” 

HCA_by_Thora_Hallager_1869
H C Andersen 1869

Journalist Kathinka Lindhe

Kathinka Lindhe, känd från Radio Halland, berättar och visar bilder tillsammans med Roland Andréasson, journalist och amatörskådespelare, som låter oss uppleva några av den store författarens sagor.

Våren 2016

9 Februari

FILOSOFISKA REFLEKTIONER

Lärare Lars Danielsson

Lars delar med sig av tankar som kommit när han besökt Kina, Ryssland, Portugal, Australien, USA och Zambia. Med kameran som ständig föl- jeslagare har han tagit många bilder och med dessa som utgångspunkt spinner han ett nät av filosofiska tankegångar.

16 Februari

ISLAND – DÄR ÄVENTYRET BÖRJAR

Naturfotograf Anette Seldén /N

Följ med på en spännande bild- och filmberättelse om natur och äventyr på Island! Spektakulära upple- velser som dykning i förkastningssprickor, klättring i isgrottor och flyg över storslagna landskap och aktiva vulkaner. Naturfotografen Annette Seldén har under två års tid samlat bilder och filmer från sammanlagt 7 resor till den mytomspunna ön i Atlanten.

23 Februari

FRÅN SVERIGES HORISONT I BERLIN OCH ANDRA SKRÖNOR

Tidigare kulturrådet Marika Lagercrantz

Under de år som Marika Lagercrantz arbetade som Sveriges kulturråd i Berlin fick hon inte bara lära känna det åter förenade Tyskland utan fick även syn på Sverige och vår kultur på ett nytt sätt. Dessutom kryddas föreläsningen av några skrönor ur film- och teatervärlden.

1 Mars

HEMBYGD – MÖTEN MED MÄNNISKOR OCH NATUR

Naturfotograf Tore Hagman /N

Hembygd är en geografisk plats, men för många en känsla som byggts på under en längre tid. I hembyg- den hittar vi och lägger märke till när något föränd- ras. När en ung familj flyttar in, när ett hus rivs, när grannen tar upp ett hygge. Tore Hagman berättar till sina bilder, nytagna och äldre, om människor han mött, om förändring i skogen och odlingslandska- pet under ett kvarts sekel. Hans barndomslandskap är, liksom alla andras, fyllt av minnen och genom bilderna blickar vi både bakåt och framåt i tiden.

8 Mars

VACCINATION VID REUMATISKA SJUKDOMAR

Docent och överläkare Meliha Kapetanovic

Patienter med reumatisk sjukdom behandlas i dag med potenta läkemedel (s.k. cellgifter, biologiska medel eller i kombination). Dessa medel är effekti- va i att minska inflammation och många mår myck- et bättre idag än tidigare och lever ett gott liv. An- tireumatiska läkemedel är förknippade med ökad risk för infektioner och detta gäller även infektioner som skulle kunna förebyggas med vaccination. Reu- matiker vaccineras i mindre omfattning än friska jämnåriga pga rädslan av vacciner inte är effektiva, att vaccination kan leda till försämring i reumatism eller att läkemedel minskar effekt av vaccin. Meliha Kapetanovic är verksam på reumatologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund som forskare.

15 Mars

BONDEN OCH MOTORSÅGEN

Professor emeritus Jimmy Stigh

De senaste 100 åren har totalt förändrat vår jord och vi bevittnar i dag klimatförändringar med na- turkatastrofer som följd. Går det att greppa helhet- en och komplexiteten på och i vår jord. Samspelet i naturen är uppbyggt under många miljoner år och ställs nu mot människans kortsiktiga mål. Jimmy Stigh är professor emeritus i berggrundsgeologi vid Göteborgs universitet.

22 Mars

THE BIG FIVE

Reseberättare Gunnel Larsson

I förra årets sista föreläsning skulle Gunnel Larsson ta oss med till djurlivet i Kenya. Tyvärr blev den inställd och uppskjuten tills nu. Gunnel Larsson har fotograferat The Big Five, en jägarterm för fem stora “vilt” som lever på Afrikas savanner: leopard, lejon, elefant, noshörning och afrikansk buffel, vilka jagades under så kallad storviltsjakt. Nutida resenärer använder kameran när de ”jagar” The Big Five.

29 Mars

DRAMATISKA EKON FRÅN EUROPA

Journalist Daniel Alling

Det är dramatiska tider i stora delar av världen, inte minst i Europa. Många osäkerheter och stora frågor finns: Flyktingfrågan, energifrågan, EU:s framtid. Mitt i alltihop har Tyskland fått allt mer att säga till om och förbundskansler Angela Merkel håller i många trådar. Sveriges Radios tidigare Tysklands- korrespondent talar om sin tid i Europas viktigaste land för närvarande.

5 April

SKRATT – INGET MAN SKOJAR BORT

Röstläkare Henrik Widegren

En del anser att humor bara är på skoj. Men åt- skilliga kliniska studier visar att skratt bland annat ökar energiförbränningen, minskar risken för högt blodtryck och hjärtsjukdom, förbättrar immunförsvaret och kan förebygga utbrändhet. Henrik Widegren, som är öron-näsa-halsläkare och foniater på Skånes universitetssjukhus i Lund berättar om hur vi skrattar, varför vi skrattar, varför det är så bra att skratta samt svarar på frågan om ett gott skratt verkligen förlänger livet.