Kommande föreläsningar

Föreläsningar hösten 2019

Varbergs Föreläsningsförening 122 år!

Interiörbild av den nyrenoverade Varbergs Teater

17 september 

Trädgårdsodlingens roll inom förra sekelskiftets kvinnorörelse 

Trädgårdsantikvarien Boel Nordgren berättar hur organisationer som Fredrika Bremer Förbundet och enskilda personer som Ida Schmidt arbetade med en särskild fråga, nämligen trädgårdsodlingen, för att ge kvinnor mer frihet och tillgång till arbetslivet, inte minst den trädgårdsskola som Karlshamnsfödda Ida Schmidt drev på Agdatorps gård utanför Nättraby i Blekinge under åren 1900-1910.. Hon berättar också om Apelrydsskolan utanför Båstad, som också var en trädgårdsskola för kvinnor från början.

Trädgårdsantikvarie Boel Nordgren 

Foto: Pernilla Wästberg

24 sept. 

Thalias hus – På spaning efter den svenska teaterns själ 

Har den svenska teatern en själ?

Hur ser den i så fall ut? Vad kan vårt lands teaterhus berätta om dramatiken, historien och de människor som arbetar på och bakom scenen?

Anna Hedelius, kulturjournalist samt teaterkritiker i SVT Kulturnyheterna, samt Göran Willis, författare, tv-producent och journalist, gästar Varbergs teater för att berätta om sin nyutkomna bok Thalias hus. Det är en initierad och lustfylld skildring av våra svenska teatrar och de berättelser de bär på. Författarna har färdats från Ystad till Kiruna där de dokumenterat och fotograferat teatrar samt intervjuat scenprofiler.

Författarna Anna Hedelius & Göran Willis 

ANNA HEDELIUS har som teaterkritiker i SVT Kulturnyheterna och tidigare chefredaktör för scentidningen Nummer.se under många år bevakat scenkonst i Sverige och utomlands. Hennes drömroll är Sally Bowles i Cabaret och starkaste teaterupplevelse Personkrets 3:1 på Elverket. Anna har tagit huvuddelen av bokens fotografier.

GÖRAN WILLIS är mest känd för tv-serien K-märkt. Han har skrivit ett flertal böcker om sina Sverigeresor; K-spaning längs vägen, Hela svenska Folkets Park och Idrottsplatsen i våra hjärtan. Thalias hus är hans trettonde bok. Han är teaterhabitué sedan 45 år. Favoritpjäser: Stiftelsen på Dramaten 1977 och Hamlet på Teater Galeasen 2018.


1 okt 

Om Paracas textil och kultur i Peru

En tråd var helig och fick inte tas av, en väv fick inte skadas. Det för med sig många tekniska finesser. Spår av denna livssyn finns kvar än i dag. För att förstå måste man inse det textila hantverkets helighet. Textila bilder kan berätta fantastiska historier om sin tid och sin kultur. Kerstin Paradis Gustafsson berättar om de textila gravfynd som i början av 1900-talet grävdes fram på halvön Paracas i nuvarande Peru.

Författare Kerstin Paradis Gustafsson 


8 okt

Bo Giertz – Ateisten som blev biskop

Efter studentexamen följde studier vid Uppsala universitet hösten 1924. Giertz var ateist då han började studera medicin vid universitetet. Han avbröt sina medicinska studier och övergick till latin, grekiska och antikens historia. Efter att 1925 ha hört en föreläsning av Natanael Beskow beslöt han sig för att överlämna sitt liv till Jesus och blev bekännande kristen.

Bo Giertz blev uppskattad präst, författare och föredragshållare. Vann omröstningen som ”1900-talets största kyrkoledare i Sverige”.

Frilansjournalist Henrik Linjer


15 oktober 

Vid världens ände 
Sultanens sändebud och hans berättelse om sjuttonhundratalets Sverige
Porträtt föreställande Mehmed Said Efendi av Georg Engelhardt Schröder (1684-1750)

Vilken bild framträder av Sverige om vi placerar in landet, samhället och dess befolkning i en osmansk världsbild på 1700-talet? Det kan texter skrivna av sultanens sändebud, Said Efendi, som besökte Sverige 1733 ge en försmak av. Efter den karolinska arméns undergång i slaget vid Poltava tog Karl XII sin tillflykt till en by utanför Bender i nuvarande Moldavien. Hans vistelse blev startpunkten för ett långvarigt kunskapsutbyte mellan Osmanska riket och Sverige. Sultanens sändebud besökte landet i finansiella ärenden och i Saids brev och framför allt hans diplomatiska rapport beskrivs Sverige som ett märkligt land vid världens ände.

Historikern Joachim Östlunds studie är den första som uppmärksammar hur osmaner försökte förstå den andre och dennes kultur genom att studera och beskriva den. I Vid världens ände placerar han in Saids besök i 1700-talshistorien och ger ett bidrag till den livliga forskningen om Osmanska rikets imperieideologi, diplomati- och kulturhistoria.

Docent Joachim Östlund 

Joachim Östlund är fil. dr och docent i historia, verksam som forskare och lärare vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Han disputerade 2007 med avhandlingen Lyckolandet: Maktens legitimering från stormaktstiden till demokratins genombrott. Hans forskningsområden rör Sveriges kontakter med Osmanska riket från 1600-1850 med fokus på diplomati, kulturmöten, slaveri och föremål. 2014 publicerade han boken Saltets pris: svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-1770 och har sedan dess publicerat en rad artiklar inom ramen för ett projekt finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond rörande de svenska konsulerna i Nordafrika 1770 till 1840. För närvarande arbetar han med ett bokmanus med titeln Vid världens ände: Sultanens sändebud och hans berättelse om sjuttonhundratalets Sverige. Sedan 2017 deltar han i projektet Beyond curiosity and wonder—understanding the Museum Stobaeanum där han studerar det svenska samlandet av egyptiska mumier och frågan om medicinsk kannibalism under 1700-talet.


22 oktober 

Ta tåget – En historisk odyssé om tågresor 

Som hängiven resenär sedan tidigt 80-tal var Per J Andersson en av de första som vurmade för tåget. Äntligen har debatten hunnit ikapp. Han berättar om våra tidiga järnvägar och en hoppfull uppmaning att resa utan att flyga.

Författare Per J. Andersson 

Per J Andersson

Per J Andersson är en av grundarna av resemagasinet Vagabond. Han har skrivit ett flertal guide- och reportageböcker, samt dokumentärromanen New Delhi Borås den osannolika berättelsen om indiern som cyklade till kärleken i Sverige, hittills översatt till tolv språk.


29 oktober 

Norges öar 

Anders Källgård, fullbordade hösten 2018 med den stora boken ”Norges öar” sitt stora bokprojekt som gick ut på att beskriva Skandinaviens övärld.
Norges öar tillhör världens vackraste, hävdar han, och berättar inte
bara om öarna utan jämför också Norge och Sverige, och talar om det som är typiskt norskt. Hans föreläsning illustreras, precis som boken ”Norges öar” av akvareller och teckningar av Johnny GR Ahlborg.

Författare Anders Källgård

 


5 november 

Om Berlinmuren – Dess tillkomst och fall 

Den nionde november är det tre decennier sedan muren föll som skiljde Väst- och Östberlin åt. Berlinmurens fall satte punkt för kalla kriget. Karin Westin Tikkanen berättar om efterkrigstidens Berlin och murens tillkomst, samt dramatiken i staden under åren närmast efter 1961 och hur det gick till när muren föll.

Författare Karin Westin Tikkanen 


12 november 

Molotov-Ribbentroppakten 1939, förspel och konsekvenser för Estland 

Föreläsningen handlar om händelseutvecklingen från slutet av första världskriget, Molotov- Ribbentroppaktens för- och efterspel och dess konsekvenser för Estland under och efter andra världskriget, fram till Sovjetunionens tillbakadragande av trupperna 1994.

Professor emeritus Hain Rebas

Hain Rebas, född 23 januari 1943 i Tallinn, är estnisk-svensk historiker, officer, politiker och professor emeritus.


 

Välkomna!