Kommande föreläsningar

Föreläsningar våren 2020

Varbergs Föreläsningsförening 123 år!

Interiörbild av den nyrenoverade Varbergs Teater

11 februari 

Stockholms blodbad 500år
Blodbadstavlan

I november 1520 ägde det mest beryktade massmordet i Sveriges historia rum. På kunglig order halshöggs eller hängdes ett hundratal män i Stockholm. Redan samtiden upprördes, och kung Kristian II gjorde allt för att skylla ifrån sig efteråt. Vad var det egentligen som hände? Och varför? Dick Harrison, som nyligen skrivit en bok om tragedin, resonerar om de händelser som ledde fram till blodbadet.

Professor Dick Harrison


18 februari 

100 år av kvinnlig rösträtt 
Hallands landshövding Lena Sommestad / Foto Maths Jalhed
Vart är jämställdheten på väg?

För hundra år sedan, under åren 1918-1921, togs de avgörande beslut som ledde fram till svenska kvinnors rösträtt. Efter år av kamp öppnades riksdagens portar för fem kvinnliga ledamöter. Kvinnors rösträtt blev starten för en radikal samhällsomvandling, som steg för steg stärkte kvinnors ställning. Men det skulle dröja innan rösträtten gav resultat i form av social och ekonomisk jämställdhet. Och idag finns skäl att ställa frågan: vart är jämställdheten på väg?

Hallands landshövding Lena Sommestad 


25 februari

I fredens tjänst 

En fältpastors tankar och bilder från FN-tjänsgöring i Mali. Maria Thorsson berättar om sin tid i Mali, där hon har arbetat som fältpastor för försvarsmaktens trupp. På hemmaplan varierar hon sitt uppdrag med att arbeta som motorcykelinstruktör.

Fältpastor Maria Thorsson 


3 mars

Landskap som berör
Naturfotograf Annette Seldén/N

En resa genom årstider och platser i jakten på den perfekta landskapsbilden. Fotografen tar med betraktaren till spektakulära landskap världen över, allt från blommande svenska hagmarker och storslagna Skandinaviska fjäll, till västra USA:s nationalparker, Kenya och Tanzanias vildmarker, Grönländska isberg till färgsprakande korallrev i Röda Havet. Bildvisning med ett bildspel som avslutning

Naturfotograf Annette Seldén/N


10 mars

”Chernobyl” – fakta eller fiktion?
Tjernobyl

TV-Serien om olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl 1986 har väckt många frågor om händelseförloppet och om hälsoeffekterna efter olyckan. Ger serien en rättvisande bild av vad som egentligen hände? Mats Isaksson är professor i medicinsk strålningsfysik och arbetar bl.a. med beredskap mot strålningsolyckor.

Professor Mats Isaksson 

Mats Isaksson

17 mars 

OBS! 

Föreläsningen är inställd!

Halländsk mejerihistoria 

Mejeriernas betydelse för landsbygdens utveckling, en tillbakablick på en 100-årig epok.Varför var mejerierna så viktiga del i Hallands utveckling från fattiglän till välmående bygd? Mejeriet var drivkraften på landsbygden när en bondby blir ett samhälle.

Hembygdsforskare Lars Hillertz

Lars Hillertz

24 mars 

Föreläsningen är inställd!

Naturen in på livet 
Foto: Bengt Christensen
Från den minsta fjäril till skogens konung älgen, från Åkulla bokskogar till det öländska landskapet och vidderna i den norska fjällvärlden. Bengt Christensen, varbergsfödd tvååkersbo, älskar naturen i alla dess former och delar med sig av sina upplevelser i ord och bild.

Naturfotograf  Bengt Christensen

Bengt Christensen/Foto Mia Körberg

   


31 mars

Föreläsningen är inställd!

Louis Armstrong  – ett amerikanskt geni
Louis Armstrong

Föreläsningen skildrar trumpetaren och sångaren Louis Armstrongs liv och musik med ett rikt illustrativt bild- och musikinnehåll. Tyngdpunkten ligger på Armstrongs banbrytande musikaliska insatser under 1920- och 1930-talet. Han var så mycket mer än den bullrande scenpersonligheten med det breda smilet. Alla inom showbusiness står i skuld till Louis Armstrong.

Björn Petersen


7 april

Föreläsningen är inställd!

Kvinnliga fotografers självporträtt
Mathilda Ranch

Kvinnor har länge förbisetts i den allmänna fotohistorien såväl i Sverige som internationellt. Men alltfler kvinnliga fotografer lyfts nu fram. Ett exempel är Anna-Lena Nilssons bok om Varbergsfotografen Mathilda Ranch från 2006.

Fotohistorikern Eva Dahlman visar i sin föreläsning exempel på kvinnliga fotografers självporträtt, från Carolina von Knorrings yrkesporträtt på 1860-talet till poeten Rut Hillarps collage och dubbelexponeringar på 1990-talet. Hon ger också internationella utblickar till amerikanska Vivian Maier och franska Claude Cahun. 


Fotohistoriker fil. dr. h. c.  Eva Dahlman

Eva Dahlman/Foto: Eva Wernlid

Eva Dahlman är svensk fotohistoriker och etnolog som byggde upp och var chef för Fotosekretariatet vid Nordiska museet. Hon var även förstebibliotekarie och chef för bildenheten vid Kungliga biblioteket. Dahlman har forskat kring och lyft fram tidigare okända kvinnliga fotografer.  År 2019 utsågs hon till hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Välkomna!