Kommande föreläsningar

Föreläsningar våren 2019

Varbergs Föreläsningsförening 122 år!

Interiörbild av den nyrenoverade Varbergs Teater

 

12 febr. Historiska kartor över Halland – gårds- och bykartorna

Pär Connelid

De äldre svenska lantmäterikartorna är ett unikt historiskt källmaterial – ett riktigt världsarv! I Halland finns ovanligt många välgjorda, vackra och detaljerade kartor. Gårdarna och byarna karterades ofta flera gånger från 1600-talets slut och i samband med skiftena under 1700- och 1800-talen. Kartorna visar dock inte bara hur landskapet såg ut under dessa tidsperioder. Ofta framträder flera tidsskikt, som gör det möjligt att förstå vad som hänt i landskapet under mycket lång tid. Följ med på en spännande tur genom det halländska landskapets historia – speglad i de äldre kartorna!

19 febr. Gränslandet Ätrans dalgång

Historiker & författare Sven Larsson

Dalen blev en transportled mellan Hallandskusten och inlandet för idéer och varor, men också en krigszon. Vägar från både Halmstad och Varberg ledde in i dalen och påverkade dessa städer, medan Falkenberg vid åns mynning länge var en fattig bondby. Laxfiske, flottning och vattenkraft har konkurrerat om utrymmet i ån. Sven Larsson binder ihop dalens historia och belyser skiftande förutsättningar för de människor som levt sina liv här.

26 febr. Om synen på äldre och åldrandet i ett historiskt perspektiv

Fil. dr. Ulrika Lagerlöf Nilsson

Synen på äldre och åldrande skiftar ständigt och har alltid påverkats av samhällsutveckling och nya uppfattningar. Detta får följder för vilka beslut som fattas i frågor som berör och påverkar äldres livssituation i olika avseenden. Genom att studera ämnet i ett historiskt perspektiv kan vi få syn på såväl spår av kontinuitet som förändring i synen på äldre och åldrande över tid. Ulrika Lagelöf Nilsson är docent i historia vid Göteborgs universitet

5 mars. EU-valet 2019: vad betyder det för EU och EU:s utmaningar?

Fil. dr Markus Johansson

Att våra gener i viss mån styr våra liv tror nog de flesta av oss på, men hur mycket och på vilka sätt? Är vi för-programmerade att få vissa sjukdomar eller att åldras på ett särskilt vis? Och hur är det egentligen med könsskillnader – är det främst kultur eller gener? Jessica Abbott är lektor i evolutionär genetik vid Lunds Universitet. Hon är även känd från nyupplagan av Fråga Lund.

Markus Johansson är postdoktoral forskare vid Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet. Hans postdok-projekt handlar om vilka effekter det har om stater som ingår i ett samarbete (här EU) inte uppfyller sina åtaganden och genomför de gemensamma besluten.

12 mars Värmland

Bo Strömberg

 Följ Bo Strömberg på en resa genom det natursköna

landskapet och möt stollig värmlandshumor, stora diktare

och en hel del annat… Bildföreläsning

19 mars Om koloniträdgårdens historia

Eva Roos Davidsson

Via drömmen om paradiset på jorden och egen täppa. Över den krassa verkligheten med fattigdom och misär i städerna och nödvändigheten att ge människor tillgång till frisk luft och egen odling. Till dagens trend med koloni-trädgårdar, stadsodling och odlingslotter. Alla med en egen koloniträdgård eller odlingslott vet vilken förmån det är. Men hur många kan historien bakom tillkomsten av dessa tusentals små paradis vi kan skymta bakom grindar, staket och häckar? Följ med på en historisk resa där vi följer deras utveckling, från ett ekonomiskt och socialt perspektiv i såväl Europa, som Sverige.

26 mars Katarina Jagellonica – 450 år 

Författare Eva Mattsson

2019 är det 450 år sedan som Katarina Jagellonica kröntes till drottning av Sverige år 1569 i Uppsala domkyrka.Eva Mattsson berättar om drottningens spännande liv, alliansäktenskapet och hur hon influerat Sveriges arkitektur, kultur och religion. Med Katarina strömmar en ny kulturvåg in som omfamnar och omformar rikets innersta väsen. Inredningarna förfinas, klostren blommar och Europas främsta mästare flyttar till Sverige och uppför furstliga palats. Bärare av de nya trenderna är Katarina – Sveriges enda renässansdrottning.

2 april Bland presidenter, kungligheter och  andra kändisar 

Fotograf Hasse Persson

Hasse Persson har haft en lång karriär som bildjournalist där han under 1967–1990, med New York som bas hade hela världen som arbetsfält. Han har gett ut fem böcker om Amerika och hans fotografier har, förutom i skandinavisk press, publicerats i tidningar och tidskrifter som The New York Times, Time, Newsweek, Paris-Match och Life. Sedan sin debututställning 1974 på Moderna Museet i Stockholm har han haft både nationellt och internationellt uppmärksammade museiutställningar. Han har varit konstnärlig ledare för Hasselblad Center i Göteborg och konstmuseichef för Borås Konstmuseum. Idag är han konstnärlig ledare för Strandverket Konsthall på Marstrand.

9 april Hur påverkar dina gener ditt liv? Sant och falskt om genetik i vardagen 

Fil. dr. Jessica Abbott

 Att våra gener i viss mån styr våra liv tror nog de flesta av oss på, men hur mycket och på vilka sätt? Är vi för-programmerade att få vissa sjukdomar eller att åldras på ett särskilt vis? Och hur är det egentligen med könsskillnader – är det främst kultur eller gener? Jessica Abbott är lektor i evolutionär genetik vid Lunds Universitet. Hon är även känd från nyupplagan av Fråga Lund.

Välkomna!